Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Prezentujemy rozwiązania służące rozwojowi aktywności społecznej z udziałem organizacji społecznych, w tym usprawnieniu współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami.

Liczymy, że repozytorium ułatwi i usprawni Wasze działania.

Wypracowane materiały zostały podzielone na dwa obszary:

Raporty, analizy, badania - czyli obszary naukowe i teoretyczne

Praktyczne rozwiązania - gdzie znajdziecie praktyczne narzędzia do działania.


Realizowane projekty obejmujące wypracowanie nowych rozwiązań to:

Bank Rozwiązań - wypracowanie diagnoz oraz analiz i praktycznych narzędzi w celu rozwoju aktywności społecznej z udziałem organizacji pozarządowych, finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Biznes, Innowacje, NGO - czyli BINGO - opracowanie publikacji - modelu zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą oraz narzędzie online, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Drugie wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

FELIKS – Franczyza jako Efektywna i Lokalna Idea Kooperacji Społecznej - w ramach projektu wypracowany został Model działania franczyzy społecznej oraz wdrożona została franczyza społeczna w 6 przedsiębiorstwach społecznych. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

HIT - Handle Initiatives Together - w ramach projektu wypracowane zostały zasady mentoringu, które zostały wdrożone w kilku Podmiotach Ekonomii Społecznej. Zasady powstały na podstawie doświadczeń hiszpańskich i polskich w zakresie mentoringu.

CAMP - Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu - w ramach projektu wypracowane zostały kolejne rozwiązania dla organizacji pozarządowych, czyli: wzór regulaminu loterii fantowych online wraz z instrukcją wypełniania, wzór umowy darowizny, checklista do kontroli wewnętrznej w organizacji, wzór sprawozdania likwidatora/ów i dokumenty dot. likwidacji organizacji.