Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W zakładce prezentować będziemy Państwu rozwiązania służące usprawnieniu współpracy organizacji pozarządowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz firmami.

Mamy nadzieję, że nasze repozytorium plików ułatwi i usprawni Państwa działania.

Wypracowane pliki w ramach niżej wymienionych projektów, zostały podzielone na dwa obszary:

Raporty, analizy, badania - czyli opracowania naukowe i teoretyczne

Praktyczne rozwiązania - gdzie znajdą Państwo praktyczne narzędzia do działania.

Realizowane projekty obejmujące wypracowanie nowych rozwiązań to:

BAnk Rozwiązań - wypracowanie diagnoz oraz analiz i praktycznych narzędzi w obszarach:

1. Rozliczanie za rezultaty (katalog rezultatów + procedura rozliczania)
2. Procedura ogłaszania konkursów
3. Procedura oceny ofert w jednostkach samorządu terytorialnego
4. Zasady współpracy firm (sektora biznesu) z organizacjami społecznymi (w tym wolontariat pracowniczy)
5. Zasady skutecznego pozyskiwania środków w organizacjach społecznych
6. Dostępność informacji dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu na profilach społecznościowych organizacji społecznych.

Biznes, Innowacje, NGO - czyli BINGO - opracowanie publikacji - modelu zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą oraz narzędzie online.

FELIKS – Franczyza jako Efektywna i Lokalna Idea Kooperacji Społecznej - w ramach projektu wypracowany został Model działania franczyzy społecznej oraz wdrożona została franczyza społeczna w 6 Przedsiębiorstwach Społecznych. Przygotowała została także platforma online służąca usprawnieniu komunikacji między franczyzobiorcami i franczyzodawcami, zbierająca najważniejsze dokumenty i dobre praktyki.