Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska - Wspólna PrzyszłośćZakończony
Liderem projektu jest Wojewoda Wielkopolski a partnerami Stowarzyszenie Centrum PISOP, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem głównym Projektu jest wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy w województwie wielkopolskim.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania migracyjne związane z napływem uchodźców z Ukrainy do Wielkopolski i procesem ich integracji w społeczeństwie polskim. Wszechstronna oferta obejmie wsparcie informacyjno – doradcze, edukacyjne i działania integracyjne. Przedsięwzięcie ma innowacyjny charakter ze względu m.in. na umiejscowienie usług informacyjnych Wojewody Wielkopolskiego (Wydziału Spraw Cudzoziemców) w siedzibach Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu i Welcome Center UAM.

Stowarzyszenie Centrum PISOP w działaniach projektowych skupia się na zwiększaniu szans uchodźców na rynku pracy, wzmocnieniu integracji oraz ułatwieniu adaptacji migrantów.

Beneficjentom projektu oferowane są m.in. kursy języka polskiego oraz szeroka oferta szkoleń adaptacyjnych i zajęć integracyjnych. Nastawione są one na zwiększenie wiedzy o rynku pracy, systemie ochrony zdrowia oraz opieki społecznej w Polsce. Zakładamy przeprowadzenie działań integracyjnych, m.in. poprzez poznanie kultury oraz obyczajów panujących w Polsce. Działania realizowane są w 9 społecznościach w Wielkopolsce.

Cele cząstkowe:

 1. Rozszerzenie oferty informacyjno – doradczej i zwiększenie jej dostępności dla uczestników.
 2. Wzmocnienie procesu integracji uchodźców z Ukrainy poprzez stworzenie szerokiej oferty form wsparcia dopasowanej do aktualnie pojawiających się  potrzeb.
 3. Ułatwienie migrantom adaptacji oraz akceptacji norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce.
 4. Zwiększenie szans uchodźców na rynku pracy
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – uchodźców z Ukrainy w zakresie integracji i adaptacji ze społeczeństwem polskim w województwie wielkopolskim. 
 6. Wsparcie materialne uchodźców z Ukrainy
 7. Integracja rodzin ukraińskich z rodzinami polskimi poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym.
 8. Budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej
 9. Rozwój sieci współpracy z innymi organizacjami/instytucjami zaangażowanymi w integrację cudzoziemców
 10. Wzmocnienie potencjału Wydziału Spraw Cudzoziemców do obsługi znacznie zwiększonego napływu cudzoziemców
 11. Usprawnienie procesów legalizacji pobytu, w tym osób uczestniczących w pozostałych działaniach.
 12. Zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem, poprzez rozwój kompetencji językowych i kulturowych pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców.
 13. Skoordynowanie informacji o formach wsparcia oferowanych dzięki realizacji projektu, z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji

Informacji o projekcie udziela: Patryk Krawczykpatryk.krawczyk@pisop.org.pl
Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

18FAMI/2023 W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 18/FAMI/2023, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Oksanę Vykhovanets –...

Czytaj dalej
Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu oraz w Lesznie

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu oraz w Lesznie

16/FAMI/2023/POZNAN W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy  16/FAMI/2023/POZNAN  , zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej...

Czytaj dalej
Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Zapytanie ofertowe na realizację usług Specjalisty ds. organizacji wydarzeń integracyjnych w ramach  projektu pn. „Wielkopolska Wspólna Przyszłość” dofinansowywanego ze środków...

Czytaj dalej
Jak zdobyć środki na działania społeczne?

Jak zdobyć środki na działania społeczne?

Бажаєте діяти соціально на благо місцевої громади, але не знаєте як це зробити і з чого почати? Запишіться на тренінг «Як отримати кошти на соціальну діяльність» вже сьогодні.  ДАТА...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji kursów języka polskiego w Poznaniu i Lesznie

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji kursów języka polskiego w Poznaniu i Lesznie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu  16/FAMI/2023/POZNAN  Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursów języka polskiego w mieście Poznań w...

Czytaj dalej
Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

15/FAMI/2023/POZNAN W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 15/FAMI/2023/POZNAN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Zapytania ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu  15/FAMI/2023/POZNAN Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w mieście Poznań w ramach...

Czytaj dalej
Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie.

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie.

13/FAMI/2023/KALISZ Informujemy, że w ramach procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 13/FAMI/2023/KALISZ,  do godz. 900, dnia 08.08.2023r. nie została złożona żadna oferta. W...

Czytaj dalej
O relacjach przy pizzy

O relacjach przy pizzy

Spotkanie integracyjne dla dzieci? Tylko przy pizzy! We współpracy z Fundacją Bilingwo, w ramach projektu "Wielkopolska Wspólna Przyszłość" znaleźliśmy sposób na przekazanie...

Czytaj dalej
Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

11/FAMI/2023/POZNAN W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 11/FAMI/2023/POZNAN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez...

Czytaj dalej
Quiz integracyjny w Kaliszu

Quiz integracyjny w Kaliszu

Oddolne inicjatywy? Takie lubimy najbardziej! W wakacje, do Domu Sąsiedzkiego prowadzonego przez Stowarzyszenie Multi.Art zgłosiła się Aksana, która tęskniła za swoją ulubioną rozrywką...

Czytaj dalej
Spotkanie z autorką książek dla dzieci Wiesławą Pyrcz

Spotkanie z autorką książek dla dzieci Wiesławą Pyrcz

Wspólnie z Bankiem Żywności w Pile mamy niepowtarzalną okazję zaprosić dzieci z Ukrainy na spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci Wiesławą Pyrcz.  Pani Wiesława Pyrcz...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Kaliszu i Pleszewie

Zapraszamy do składania ofert w poszczególnych postępowaniach Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) w Poznaniu i Lesznie

Zapraszamy do składania ofert w poszczególnych postępowaniach Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć...

Czytaj dalej
Wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 10/FAMI/2023 , zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Oksanę Vykhovanets –...

Czytaj dalej
Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z organizacją wydarzeń integracyjnych w ramach projektu pn. „Wielkopolska - Wspólna Przyszłość”

Zapytanie ofertowe na realizację usług Specjalisty ds. organizacji wydarzeń integracyjnych w ramach  projektu pn. „Wielkopolska Wspólna...

Czytaj dalej
O usługach publicznych w Pleszewie- szkolenie adaptacyjne dla osób z Ukrainy

O usługach publicznych w Pleszewie- szkolenie adaptacyjne dla osób z Ukrainy

Przewodnik po instytucjach w Pleszewie.  15 maja 2023r (poniedziałek) o godzinie 1700  Miejsce Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ul.Bolesława...

Czytaj dalej
Nowy wykonawca usług w projekcie "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Pile

Nowy wykonawca usług w projekcie "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Pile

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez pierwotnie wybranego wykonawcę działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjno...

Czytaj dalej
Polska od kuchni- wymiana tradycji kulinarnych

Polska od kuchni- wymiana tradycji kulinarnych

Serdecznie zapraszamy osoby cudzoziemskie i z doświadczeniem uchodźczym na zajęcia kulinarne "Polska od kuchni wymiana tradycji kulinarnych". Spotkanie będzie okazją do...

Czytaj dalej
Zapisy na mini kurs języka polskiego w Żerkowie

Zapisy na mini kurs języka polskiego w Żerkowie

Razem z Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym ogłaszamy nabór na kolejny darmowy kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy.  Zajęcia będą koncentrować się na nauce mówienia i...

Czytaj dalej
Spotkanie informacyjne dot. Karty Pobytu

Spotkanie informacyjne dot. Karty Pobytu

Zapraszamy osoby z Ukrainy na spotkanie dotyczące Karty Pobytu. Spotkanie organizujemy we współpracy z Fundacją Leszno dla Ukrainy już w czwartek 06.04.2023.  Spotkanie w siedzibie...

Czytaj dalej
Poznajemy świąteczne tradycje w projekcie "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość"

Poznajemy świąteczne tradycje w projekcie "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość"

Za nami już poznawanie tradycji wielkanocnych m.in. w Pleszewie, czy Rawiczu. Z kolejnymi zajęciami integracyjnymi dla cudzoziemców/ osób z Ukrainy przychodzą Miejska Biblioteka Publiczna...

Czytaj dalej
Wydarzenia dla cudzoziemców w Rawiczu

Wydarzenia dla cudzoziemców w Rawiczu

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców na wydarzenia, które organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem POMAGA.MY już w przyszłym tygodniu w Rawiczu w ramach projektu "Wielkopolska...

Czytaj dalej
Historia zapisana w muzyce- zajęcia dla osób z Ukrainy

Historia zapisana w muzyce- zajęcia dla osób z Ukrainy

"Historia zapisana w muzyce. Historia hymnu Polskiego oraz co go łączy z hymnem Ukrainy?" to temat kolejnych zajęć integracyjnych, które odbędą się w ramach projektu...

Czytaj dalej
Porozmawiajmy o polskich i ukraińskich tradycjach wielkanocnych

Porozmawiajmy o polskich i ukraińskich tradycjach wielkanocnych

Zapraszamy wszystkich na spotkanie integracyjne "Porozmawiajmy o polskich i ukraińskich tradycjach", które współorganizujemy razem z Fundacją Animacja z Pleszewa. Będziemy...

Czytaj dalej
Wszystko o PIT 37 dla cudzoziemców w Poznaniu

Wszystko o PIT 37 dla cudzoziemców w Poznaniu

Zapraszamy na spotkanie 'Wszystko o PIT 37 dla cudzoziemców" w Poznaniu! Czym jest PIT? Jak się zalogować do ePUAP i jak się rozliczyć z podatku w Polsce? Na te pytanie odpowiemy...

Czytaj dalej
Spotkanie dot. legalizacji pobytu w Polsce w Żerkowie

Spotkanie dot. legalizacji pobytu w Polsce w Żerkowie

W piątek, 24.02.2023 w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie odbyły się dwa szkolenia dla osób z Ukrainy organizowane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz MCT w Żerkowie....

Czytaj dalej
PIT-37 nie taki straszny? Szkolenie dla osób z Ukrainy

PIT-37 nie taki straszny? Szkolenie dla osób z Ukrainy

4 i pół godziny  trwało szkolenie z rozliczania PITu37, które zorganizowaliśmy 21.02.2023 r. w Lesznie we współpracy z Fundacją Leszno dla Ukrainy. 15 Ukrainek spotkało się w ramach...

Czytaj dalej
Za nami pierwsze lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy w Koninie i Rawiczu

Za nami pierwsze lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy w Koninie i Rawiczu

W ostatnim tygodniu rozpoczęły się kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy.  Język polski metodą storytellingu? Czemu nie!  W minioną sobotę (25 lutego) w ramach projektu...

Czytaj dalej
Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Spotkanie dla osób z Ukrainy

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Spotkanie dla osób z Ukrainy

Niżej w języku ukraińskim/ Внизу українська мова Zapraszamy w czwartek, 02.03.2023 o godz. 1730 na spotkanie " Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?" współorganizowane przez...

Czytaj dalej
Cykl szkoleń "Moje nowe zawodowe ABC" dla osób z Ukrainy w Koninie

Cykl szkoleń "Moje nowe zawodowe ABC" dla osób z Ukrainy w Koninie

Українська версія нижче Zapraszamy osoby z Ukrainy na cykl szkoleń adaptacyjnych "Moje nowe zawodowe ABC" organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii...

Czytaj dalej
Porozmawiajmy o problemach i trudnościach- zajęcia integracyjne dla osób z Ukrainy

Porozmawiajmy o problemach i trudnościach- zajęcia integracyjne dla osób z Ukrainy

Rocznice są symboliczne. Symbole z kolei mają w sobie niezwykłą moc poruszania, na co dzień być może głęboko ukrytych, myśli i emocji. Dlatego też zapraszamy Was na rozmowę i...

Czytaj dalej
Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy!

Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy!

Niżej w języku ukraińskim/ Внизу українська мова Zapraszamy osoby z Ukrainy do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum PISOP...

Czytaj dalej
Symbole Polski i Ukrainy. Wyplatanki - czyli zajęcia integracyjne dla kobiet z Ukrainy w Poznaniu

Symbole Polski i Ukrainy. Wyplatanki - czyli zajęcia integracyjne dla kobiet z Ukrainy w Poznaniu

Внизу українська мова Zapraszamy kobiety z Ukrainy na wyplatanki polsko ukraińskich bransoletek, czyli pretekst do rozmowy o symbolach Polski i Ukrainy. Będzie to świetny moment do...

Czytaj dalej
Konferencja Edukacja w Polsce dla osób z Ukrainy

Konferencja Edukacja w Polsce dla osób z Ukrainy

Wersja ukraińska poniżej/  Внизу українська мова Zapraszamy osoby z U krainy na bezpłatną konferencję „Edukacja w Polsce” organizowaną przez Fundację Bilingwo we współpracy ze...

Czytaj dalej
Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Koninie, Kaliszu, Pile, Pleszewie oraz Rawiczu

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Koninie, Kaliszu, Pile, Pleszewie oraz Rawiczu

Poniżej prezentujemy wyniki postępowań ofertowych dla realizacji działań projektu "Wielkopolska Wspólna Przyszłość" w Koninie, Kaliszu, Pile, Pleszewie oraz Rawiczu W wyniku...

Czytaj dalej
Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych na realizację działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego w...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego

Pięć zapytań ofertowych na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego 1. Konin 2....

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego

Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usług organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego. 4 zapytania ofertowe...

Czytaj dalej

Informacji ogólnych o projekcie udziela:

Patryk Krawczyk patryk.krawczyk@pisop.org.pl, tel:534 205 699


Informacji o rekrutacji a także o szczegółach poszczególnych wydarzeń udzielają partnerzy lokalni:


Poznań/ Познань

       Fundacja im. Julii Woykowskiej e-mail: alina@woykowska.org  

              Fundacja Bilingwo e-mail: fundacja.bilingwo@gmail.com, tel: 791 088 630


Leszno/ Лешно

       Fundacja Leszno dla Ukrainy e-mail: fundacja@lesznodlaukrainy.pl,  tel: 690 465 599

Konin/ Конін

    Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie e-mail: damian.kruczkowski@mbp.konin.pl tel: 661 041 019


Kalisz/ Каліш

              Stowarzyszenie Multi.Art/ Dom Sąsiedzki e-mail: domsasiedzkikalisz@gmail.com, tel: 606 470 876


Pleszew/ Плешев

           Fundacja Animacja tel: 664 054 396


Żerków/ Жеркув

       Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne e-mail: dyrektor@mct.zerkow.pl, tel: 725 999 500


Rawicz/ Равіч

Stowarzyszenie Pomaga.MY tel: 603 264 262 lub 531 669 076 


Zapytanie ofertowe na realizację usług Specjalisty ds. organizacji wydarzeń integracyjnych:

1/FAMI/2022/POZNAŃ


Zapytania ofertowe na wybór wykonawców działań usługi organizacji wydarzeń integracyjnych (szkoleń adaptacyjnych, zajęć integracyjnych) oraz kursów języka polskiego

1/FAMI/2023/POZNAŃ

2/FAMI/2023/POZNAŃ

3/FAMI/2023/LESZNO

4/FAMI/2023/ŻERKÓW

5/FAMI/2023/KONIN

6/FAMI/2023/KALISZ

7/FAMI/2023/PIŁA

8/FAMI/2023/PLESZEW

9/FAMI/2023/RAWICZ


Wyniki postępowań dotyczącego zapytań ofertowych

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Poznaniu, Lesznie i Żerkowie

Wyniki postępowań dot. zapytań ofertowych w Koninie, Kaliszu, Pile, Pleszewie oraz Rawiczu